2022 / 22

  8.8.2022  Super 1

  Super 3

  Talent 1

  Pozdrav Márii

  Kolo nás, popred nás

  Volksmusik 1

  Volksmusik 3

  Volksmusik 5

  Shuffle Dance 2

 Pravda  Truth  Waarheid

  K zamyšlení 1

  K zamyšlení 3

  K zamyšlení 5

  Tady nejsou doma

  25.7.2022  Humor 1

  Humor 3

  Humor 5

  Humor 7

  Super 1

   Psi                  Dogs

  Havárie 1 Car Crash

  Havárie 3 Car Crash

  Havárie 5 Car Crash

  Havárie 7 Car Crash

  Idiots 1

  Idiots 3

  Idiots 5

  Idiots 7

   K zamyšlení 1 

  8.8.2022 Super 2

  Tá naša zem

  Talent 2

  Je to Ježiš

  Hraj mi pieseň snov

  Volksmusik 2

  Volksmusik 4

  Shuffle Dance 1

  Shuffle Dance 3

  Humanitární pomoc

  K zamyšlení 2

  K zamyšlení 4

  Pomník

  Vtip

  25.7.2022  Humor 2

  Humor 4

  Humor 6

  Zloději Dieven Thieves

  Super 2

  Zlatý důchod

  Havárie 2 Car Crash

  Havárie 4 Car Crash

  Havárie 6 Car Crash

  Havárie 8 Car Crash

  Idiots 2

  Idiots 4

  Idiots 6

  Idiots 8

    K zamyšlení 2